Ja. Våra biologiskt nedbrytbara pappersmuggar är komposterbara i industriell kompostering och kan samlas tillsammans med matavfall i de flesta insamlingsprogram.