1. ALLMÄNNA KLAUSULER

1.1. Vi åtar oss skyldigheten att samla in och behandla dina personuppgifter endast då och i den utsträckning som begärs för att uppnå ett specifikt, fastställt och lagenligt mål. Vi utövar lämpliga åtgärder för att alltid vidhålla säkerheten av dina personuppgifter och överensstämmelse av dina personuppgifter behandlas med enligt gällande dataskyddslagar och vår interna procedur. Försäkran om öppenhet om behandling av dina personuppgifter är viktigt för oss. Vi bekräftar att skyddet mot dina personuppgifter är viktigt för dig – våra klienters fysiska personer och vi åtar oss skyldigheten att respektera och skydda sekretesspolicyn och personuppgifterna för alla registrerade. Således, beskriver denna sekretesspolicy huvudreglerna av insamling av personuppgifter, lagring och behandling för dig, d.v.s. att Köpare använder tjänster i online-butiken Ink2print.se (hädanefter kallad online-butiken; Säljare).

1.2. Ink2print varumärke och online-butik www-Ink2print.se tillhör företaget Galleri Kvarnplan hanterar insamlad data medan du bläddrar på denna webbplats eller köper produkter. Om du har några frågor eller förslag gällande personuppgiftsanvändningen eller denna sekretesspolicy, ombeds du att kontakta kundservice på e-postadress: info@ink2print.se, telefon +46 457 296 820

1.3. Sekretesspolicyn publicerad och kan skrivat ut när som helst från vår ink2print.se webbplats. Om framtida tillägg och/eller supplement för sekretesspolicyn, kommer Köparna alltid informeras genom publikationer på tillagd sekretesspolicy på ink2print.se webbplats och tillhandahålla Köparna inloggning i online-butiken för första gången för att läsa och bekräfta sekretesspolicyn, vid ändringar.

1.4. Personuppgifter är all information om en fysisk person, vars identitet fastställts eller vars identitet kan fastställas (registrerade); fysisk person vars identitet kan fastställas direkt eller indirekt, först och främst genom en identifierare, såsom förnamn, efternamn, personligt identifikationsnummer, platsdata och internetidentifierare, eller genom flera andra egendomar från en fysisk person, såsom psykologisk, genetisk, psykisk, ekonomisk, kulturell eller social identitet.

1.5. Sekretesspolicyn är menad att skydda personuppgifter i online-butikens Köpare från olaglig användning. Sekretesspolicyn gäller konton hos Ink2print.se. Individer som är villiga att registrera sig i online-butiken måste ange sin e-postadress och skapat lösenord. Konto skapas under registreringen. Under Konto, anger Köparen sina uppgifter – förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress och annan information, därmed är Köparen ansvarig för noggrannheten av sådan information. För att säkerställa personuppgiftsskydd, ges Användarens ID till Köpare.

1.6. Köparen ska notera att online-butiken innehåller länkar till webbplatser för andra personer, företag eller organisationer och Säljaren är inte ansvarig för innehållet på dessa webbplatser och/eller metoder för säkerheten för sekretesspolicy som gäller dem, därför ska Köparen göra förstå reglerna, sekretesspolicy och andra dokument innan de anger personuppgifter på respektive webbplats.

1.7. En Köpare anses vara medveten om denna sekretesspolicy och har läst den innan han/hon ger sitt samtycke att behandla hans/hennes personuppgifter för ändamål som fastställts i denna sekretesspolicy.

2. PROCEDUR VID INSAMLING, LAGRING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

2.1. Information vi kan ha om dig:

2.1.1. När du registrerar dig på vår online-butik och gör ett köp, tillhandahålls vi av följande personuppgifter: förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer och vi samlar in inloggnings- och betalningsinformation.

2.1.2. När du bläddrar i vår online-butik, oavsett om du är registrerad eller inte, köper produkter, prenumerera på nyhetsbrev, samlar vi in information såsom: din plats, språk, IP-adress, webbsidor du besökt, produkter du varit intresserade av eller köpt och data om enheten du använt när du besökte webbplatsen.

2.1.3. När du kontaktar oss via telefon, kan samtalen spelas in för kvalitetskontroller, utbildning och säkerhetsorsaker. Du kommer även informeras om inspelning av samtalet innan samtalet påbörjas.

2.2. Hur vi kan använda dina personuppgifter:

2.2.1. För att fullfölja din order, måste vi identifiera dig för att sluta ett korrekt avtal med dig, samt att vi behöver dina kontaktuppgifter och betalningsinformation.  Notera att dina data kan överföras till tredje parts företag för att skicka eller leverera dina beställda objekt. För att säkerställa fullbordan av dina skyldigheter, t.ex. returnering, garanti, etc. och för att fullfölja de krav som fastställts enligt lagar om lagring och överföringar, kommer dina data lagras för rimliga termer som krävs enligt lagar.

2.2.2. För att informera dig om nya eller liknande produkter och tjänster som begärs för att informera via e-post eller telefon.

2.2.3. För direkt marknadsföringssyften, skicka erbjudanden, information om kampanjer eller rabatter för dig.

2.2.4. För att kontakta dig om du glömt köp eller av misstag upptäckta relaterade till slutförda transaktioner.

2.2.5. För att tillhandahålla din begärda tjänst.

2.2.6. För att registrera dig i online-butiken.

2.2.7. För att administrera och säkerställa drift av vår online-butik.

2.2.8. För att analysera och förbättra användningen av vår online-butik.

2.2.9. För att analysera och förbättra vår marknadsföring.

2.2.10. För att tillhandahålla dig och andra besökare med online-butiker med erbjudande och rekommendationer som kan vara av intresse för dig eller webbplatsbesökare.

2.2.11. För att skydda online-butiken.

2.2.12. För att behandla betalningar och oss själva mot bedrägerier, vid sådana händelser kan vi överföra dina data till tredje part.

2.3. Vi åtar oss skyldigheten att inte avslöja dina personuppgifter till tredje part, såvida det inte är följande fall:

2.3.1. du uttryckligen samtycker till att personuppgifter är närvarande;

2.3.2. när du fullföljer en order eller tillhandahåller andra tjänster – hos online-butikens partners som tillhandahåller leverans eller andra beställda tjänster. Genom att ange personuppgifter på denna basis, vidtar vi alltid åtgärder för att säkerställa att din datahantering har genomgått organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa säkerheten och hålla personuppgifter hemliga.

2.3.3. Om åtgärder behöver vidtas för att förhindra kriminella aktioner eller för att undersöka dem eller i andra fall som föreskrivs enligt lag och när vår juridiska plikt är fullföljd på begäran, kan vi avslöja dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, stater eller kommunala institutioner. Vi kan även avslöja dina personuppgifter till brottsbekämpande myndigheter, stater eller kommunala institutioner för att utöva vårt juridiska intresse för att skapa och skydda juridiska krav.

2.4. Personuppgifter lagras:

2.4.1. Vi kommer inte lagra dina personuppgifter längre än vad som behövs och kommer endast lagra sådana personuppgifter som krävs för våra eftersträvande mål.

2.4.2. De personuppgifter som du har angett vid registreringen i online-butiken kommer lagras så länge ditt konto existerar.

2.4.3. Om du kontaktar kundsupport, kommer vi lagra dina data under den period som krävs för att lösa en situation/förfrågan och en tid efter att situationen (förfrågan) är löst.

2.4.4. Vid slutförande av ett köp i online-butiken kommer du bli ombedd att lämna dina personuppgifter som behövs för att slutföra betalningar och vi lagrar betalningsrelaterad information under den period som krävs enligt lag.

2.4.5. En Köpare samtycker i förväg till att hans/hennes personuppgifter kan lagras av Säljaren på servern enligt de villkor som krävs enligt av egenheter med aktiviteter som utförs av online-butiken, om data som anges av Köparen var (i) använd i olagligheter, eller (ii) identitetsstöld eller andra brott som resulterar i en utredning av lämplig brottsbekämpande myndighet som var eller kommer utföras vid misstanke, (iii) om Säljaren får klagomål gällande lämplig Köpare, eller om Säljaren noterar regelbrott utförda av respektive Köpare, eller (iv) för andra lagliga syften för att lagra personuppgifter, Denna data kommer förstöras enligt lagliga instruktioner från brottsbekämpande eller andra auktoriserade institutioner.

2.5. Köparen har följande rättigheter:

2.5.1. efter förfrågan till Säljaren, att förstå sina personuppgifter som hålls skriftligen av Säljaren. Information kommer tillhandahållas till Köparen via e-postmeddelande specificerat;

2.5.2. För att korrigera och/eller lägga till personuppgifter till kontot. Köparen hålls ansvarig att exaktheten av rättelsen och/eller tillagd data.

2.5.3. gäller administrationen av online-butiken genom angiven e-postadress på webbplatsen för kontoavslutning.

2.5.4. vid förfrågan till Säljaren att ta emot skriftlig information om de källor som personuppgifter samlats in från och vilka personuppgifter som samlats in, samt syftet med processen där mottagaren är avslöjad under minst 1 (ett) år. Information kommer tillhandahållas till Köparen via e-postmeddelande specificerat;

2.5.5. vid skriftlig förfrågan skickad till Säljaren via e-posta att begära kontoavslutning eller avstängning av personuppgifter i processåtgärder när personuppgifter processas utan vidhäftande till lagen om rättsligt skydd för personuppgifter och andra lagar, med undantag för fall som föreskrivs i sekretesspolicyn.

2.5.6. Om du inte samtycker till sekretesspolicyn och bearbetningen av hans/hennes personuppgifter, kommer inte en Köpare kunna köpa produkter och/eller tjänster i online-butiken.

2.5.7. Genom att samtycka till denna sekretesspolicyn, samtycker Köparen till att hans/hennes personuppgifter används för att fullfölja en order, oavsett om klientens produkter och/eller tjänster är köpta från online-butiken som säljare eller partners.

2.5.8. Online-butiken tillhandahåller Köparen rätten att registrera sig i online-butiken eller när de lägger en order för att uttrycka sitt samtycke eller motsägelse att hans/hennes förnamn, efternamn, e-postadress, telefonnummer, IP-adress kan behandlas direkt för marknadsföringssyften.

2.6. Personuppgiftsskydd:

2.6.1. Vid behandling av personuppgifter, kommer Säljaren ansluta sig till kraven om personuppgiftshanteringen som framställts enligt lagen om rättsligt skydd för personuppgifter i Sverige och andra lagliga akter gällande skydd för personuppgifter, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 den 27 april, 2016 för att skydda fysiska personer gällande hantering av personuppgifter och fria rörelsen av sådan data som träder i kraft den 25 maj, 2018.

2.6.2. Säljaren ska säkerställa skydd för personuppgifter genom att använda interna organisatoriska och tekniska åtgärder för Köparen mot alla olagliga handlingar; olagliga modifikationer, avslöjande eller förstörelse av personuppgifterna identitetsstöld, bedrägeri och nivån för hur personuppgifter skyddas enligt krav som framställts genom lagstiftning. Personuppgifter skyddas mot förlust, obehörig användning och modifikationer. Alla Köparens lösenord är krypterade, relaterade servrar med personuppgifter kan endast kommas åt av personer som auktoriserats av personuppgiftshanterare och endast genom säkert certifikat, vilket även skyddas av lösenord och alla sidor på online-butiken som kräver åtkomst av personuppgifter drivs i https:// protocol.

2.6.3. Köparen åtar sig en skyldighet och måste skydda sin inloggning, lösenord och annan data för online-butiken. Köparen åtar sig en skyldighet att inte avslöja personuppgifter om sig själv eller tredje parter till annan tredje part. Om Köparens personuppgifter blir kända hos tredjeparter, måste han/hon omedelbart informera Säljaren.

3. KORRIGERING, TILLÄGG OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER

3.1.1. Köparen tillåter insamling, behandling, hantering och lagring av Köparens personuppgifter till den utsträckning och syfte som föreskrivs i sekretesspolicyn.

3.1.2. Problem och återkallelse av samtycke för att samla in, behandla, hantera och lagra Köparens personuppgifter är giltig framåt. Vid mottagande av sådant meddelande från Köparen via e-postmeddelande eller andra lägen som föreskrivs i sekretesspolicyn, ska Säljaren avsluta behandling av Köparens personuppgifter och omedelbart radera hans/hennes konto, men det innebär inte att online-butiken måste radera personuppgifter från servern/för att förstöra dem, om Säljaren har lagliga grunder att lagra den, speciellt om det krävs enligt Sveriges lagar.

3.1.3. Köparen har rätten att förstå sina personuppgifter vid presentation av identitetsdokument. För att ta reda personuppgifter som samlats in eller mottagits av Säljaren från andra källor, vars syfte är att behandla, mottagare till vilka den är eller tillhandahölls av, eller om Köparens personuppgifter är kompletta och korrekta, måste Köparen tillämpa sin e-postadress till Säljaren som specificeras i denna sekretesspolicy. Efter mottagande av sådan förfrågan från Köparen, ska Säljaren svara Köparen om personuppgifter behandlas och ge Köparen de begärda data inom 30 kalenderdagar från dagen för mottagandet av sådan förfrågan av Köpare. Under denna paragraf, tillhandahålls data ut en gång om året.

3.1.4. Om Köparen upptäcker att personuppgifter har insamlats eller tagits emot från olagliga källor eller om personuppgifterna behandlas för andra ändamål än vad som föreskrevs, har Köparen rätt att begära via e-post till Säljaren för att avbryta behandlingen av sådana personuppgifter.

3.1.5. Om Säljaren har tveksamheter om personuppgifternas korrekthet som angetts av Köparen, kan han låsa behandlingen av sådana personuppgifter för Köparen, för att kontrollera och specificera sådan data. Sådana personuppgifter används exklusivt för verifikation av sin korrekthet.

3.2. Användning av cookies.

3.2.1. För att tillhandahålla fullvärdiga online-butikstjänster till köpare kan cookies installeras i Köparens datorer (enhet), d.v.s. kort textinformation som överförs av webbplatser till datorer eller andra enheter hos sina användare), cookies används på ink2print.se online-butik för att bestämma antalet besök av personer som använder enheten, för att komma ihåg handlingar som slutförts av dig (t. ex. språket du bläddrade på), för att ge information som är relevant för dig, samt för att samla in allmän statistik för besök på webbplatsen.

3.2.2. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att ändra dina webbläsarinställningar, stänga av alla cookies eller stänga av (på) en och en. Men vi skulle vilka notera att detta i vissa fall kan sakta ner bläddringen, begränsa driften av vissa funktioner på webbplatsen eller blockera åtkomst till webbplatsen. För att ställa in begärt (önskat) alternativ av cookies, använd funktionerna i webbläsarhjälpen. Information om hur det kan göras finns tillgängligt på webbplatserna för bläddringshjälp.

3.3. Cookies som används på vår webbplats;

Cookienamn Cookiebeskrivning
Google Analytics Säkerställer korrekt webbplatsfunktionalitet.
Google Adwords Säkerställer korrekt webbplatsfunktionalitet.
Form_key Säkerställer korrekt webbplatsfunktionalitet.
Mage-cache-sessid Säkerställer korrekt webbplatsfunktionalitet.
Mage-cache-storage Säkerställer korrekt webbplatsfunktionalitet.
Mage-cache-storage-section-invalidation Säkerställer korrekt webbplatsfunktionalitet.
Mage-translation-file-version Säkerställer korrekt webbplatsfunktionalitet.
Mage-translation-storage Säkerställer korrekt webbplatsfunktionalitet.
Popup_modal_check Säkerställer korrekt webbplatsfunktionalitet.
Private_content_version Säkerställer korrekt webbplatsfunktionalitet.
Persistent_shopping_cart Säkerställer korrekt webbplatsfunktionalitet.
Section_data_ids Säkerställer korrekt webbplatsfunktionalitet.
X-Magento-Vary Säkerställer korrekt webbplatsfunktionalitet.

4. Slutbestämmelser.

Meddelanden om tillägg i sekretesspolicyn kommer skickas efter följande procedurfastställning av denna sekretesspolicy.